S-Lim verenigt de Limburgse gemeenten om via samenwerking de regio te laten uitgroeien tot een smart region. Uitgaande van de noden van zowel landelijke als stedelijke besturen biedt s-Lim technologische en softwarematige toepassingen aan om de welvaart, het welzijn en de levenskwaliteit van de Limburgers te bevorderen.

Hieronder leest u meer over de visie en missie van de s-Lim en haar strategie die als leidraad dient om het doel van een smart regio Limburg te verwezenlijken.

Visie en Missie

De missie van s-Lim is om:

Op een kostenefficiënte manier gemeenschappelijke systemen en diensten uit te werken en aan te bieden aan aangesloten steden en gemeentes op het vlak van innovatieve maar mature technologie en databeheer om daarmee tegemoet te komen aan de specifieke noden van zowel stedelijke als landelijke gemeentes. Daarbij staat de stads- en gemeenteklant centraal en wordt welvaart, welzijn en levenskwaliteit van de Limburgse bevolking bevorderd.

De visie van s-Lim luidt als volgt:

We begeleiden aangesloten gemeentes in het vertalen van concrete bestuurlijke en maatschappelijke behoeftes in technologische en softwarematige toepassingen. We bouwen aan een smart regio ecosysteem, waarbij we IoT (Internet of Things) systemen implementeren, data verzamelen en een dataplatform beheren dat data toegankelijk maakt voor het stedelijk en gemeentelijk beleid en voor private initiatieven waaruit oplossingen voor een aantrekkelijkere samenleving kunnen ontstaan.

We zijn specialisten op het vlak van databeheer en bieden data-analyse- diensten aan aangesloten steden en gemeentes aan.

Strategie

Het creëren, instandhouden en verder ontwikkelen van een slimme stad of regio is een cyclisch proces: eerst worden de noden en behoeften geïdentificeerd, vervolgens worden de mogelijke oplossingen bepaald en gerealiseerd. De realisaties worden dan geëvalueerd via analyse van verzamelde gegevens. Dankzij het aggregeren en analyseren van data kunnen nieuwe noden en toepassingen naar voren komen waardoor het proces opnieuw wordt hervat.

Een praktisch voorbeeld van de theorie? Bekijk onze use-cases.

Initiatiefnemers

Nuhma

Nuhma CVBA werkt namens de Limburgse gemeenten aan duurzaamheid, energie en innovatie via gerichte participaties. Leidraad is de maatschappelijke meerwaarde voor de gemeenschap en Limburg in het bijzonder.

Inter-Media

Inter-Media is een opdrachthoudende vereniging met als doel het voeren in opdracht van haar gemeenten-deelnemers van het beleid m.b.t. o.a. de distributie van informatie- en communicatiesignalen.

Cruciale Be-Alert Informatie op Digitale Informatieborden bij S-Lim

Cruciale informatie op het openbaar domein

augustus 2023 - In deze steeds veranderende wereld van technologie en veiligheid is het van cruciaal belang om innovatieve oplossingen te omarmen die onze gemeenschap veiliger maken en beter informeren. Bij S-Lim zijn we verheugd om een opwindende ontwikkeling met jullie te delen, een ontwikkeling die de veiligheid verbetert dmv de naadloze integratie met het vertrouwde en effectieve BeAlert-platform.

Cruciale Be-Alert Informatie op Digitale Informatieborden bij S-Lim

s-Lim stelt volledig operationele en geijkte trajectcontroles ter beschikking voor een minimumtermijn van 6 jaar

december 2022 - Om de verkeersveiligheid in de steden en gemeenten te verhogen en de verkeersleefbaarheid te verbeteren, biedt s-Lim sinds enige tijd trajectcontroles aan. S-Lim gaat nu een stap verder in de ontzorging van steden en gemeenten en biedt deze oplossing ook als een end-to-end oplossing aan voor de lokale besturen, "Trajectcontrole as a service”.

s-Lim stelt volledig operationele en geijkte trajectcontroles ter beschikking voor een minimumtermijn van 6 jaar

Inzicht in energie met het s-Lim Data Portaal!

september 2022 – We bevinden ons in woelige tijden op het vlak van energievoorziening, het ene record na het andere wordt gebroken m.b.t. de prijzen voor gas en elektriciteit. Ook steden en gemeenten zijn er meer en meer bij gebaat om voluit voor de energietransitie te kiezen, weg van de fossiele brandstoffen. Niet enkel om minder afhankelijk te zijn van andere landen, maar ook om bij te dragen aan de oplossing voor de klimaatcrisis. Nuhma verzamelt reeds geruime tijd data over het verbruik van elektriciteit en de productie van hernieuwbare energie in Limburg. Deze data kan je raadplegen via het Data Portaal van s-Lim.

Inzicht in energie met het s-Lim Data Portaal!

Bouwplan voor de slimme regio Limburg

slim parkeren dankzij camera's

glasbreukdetectie dankzij slimme camera