S-Lim verenigt de Limburgse gemeenten om via samenwerking de regio te laten uitgroeien tot een smart region. Uitgaande van de noden van zowel landelijke als stedelijke besturen biedt s-Lim technologische en softwarematige toepassingen aan om de welvaart, het welzijn en de levenskwaliteit van de Limburgers te bevorderen.

Hieronder leest u meer over de visie en missie van de s-Lim en haar strategie die als leidraad dient om het doel van een smart regio Limburg te verwezenlijken.

Visie en Missie

De missie van s-Lim is om:

Op een kostenefficiënte manier gemeenschappelijke systemen en diensten uit te werken en aan te bieden aan aangesloten steden en gemeentes op het vlak van innovatieve maar mature technologie en databeheer om daarmee tegemoet te komen aan de specifieke noden van zowel stedelijke als landelijke gemeentes. Daarbij staat de stads- en gemeenteklant centraal en wordt welvaart, welzijn en levenskwaliteit van de Limburgse bevolking bevorderd.

De visie van s-Lim luidt als volgt:

We begeleiden aangesloten gemeentes in het vertalen van concrete bestuurlijke en maatschappelijke behoeftes in technologische en softwarematige toepassingen. We bouwen aan een smart regio ecosysteem, waarbij we IoT (Internet of Things) systemen implementeren, data verzamelen en een dataplatform beheren dat data toegankelijk maakt voor het stedelijk en gemeentelijk beleid en voor private initiatieven waaruit oplossingen voor een aantrekkelijkere samenleving kunnen ontstaan.

We zijn specialisten op het vlak van databeheer en bieden data-analyse- diensten aan aangesloten steden en gemeentes aan.

Strategie

Het creëren, instandhouden en verder ontwikkelen van een slimme stad of regio is een cyclisch proces: eerst worden de noden en behoeften geïdentificeerd, vervolgens worden de mogelijke oplossingen bepaald en gerealiseerd. De realisaties worden dan geëvalueerd via analyse van verzamelde gegevens. Dankzij het aggregeren en analyseren van data kunnen nieuwe noden en toepassingen naar voren komen waardoor het proces opnieuw wordt hervat.

Een praktisch voorbeeld van de theorie? Bekijk onze use-cases.

Initiatiefnemers

Nuhma

Nuhma CVBA werkt namens de Limburgse gemeenten aan duurzaamheid, energie en innovatie via gerichte participaties. Leidraad is de maatschappelijke meerwaarde voor de gemeenschap en Limburg in het bijzonder.

Inter-Media

Inter-Media is een opdrachthoudende vereniging met als doel het voeren in opdracht van haar gemeenten-deelnemers van het beleid m.b.t. o.a. de distributie van informatie- en communicatiesignalen.

Nieuwe vacature: communicatie- en relatiebeheerder

3 september 2019 - We zoeken voor onmiddellijke indienstname een communicatie en relatiebeheerder. Bekijk de vacature en solliciteer via https://www.mercuriurval.com/en-be/Opportunity/?jobadid=59658&refno=BE-05231

Nieuwe vacature: communicatie- en relatiebeheerder

Steeds meer gemeenten zien én tellen u

20 april 2019 - Samen met Genk zullen weldra nog zeven andere gemeenten camera’s aankopen via het s-Limproject. De onderhandelingen zijn afgerond of zitten alleszins in een laatste fase. Op termijn zullen al die beelden in Hasselt bekeken en geanalyseerd worden.

Steeds meer gemeenten zien én tellen u

Slimme camera's in veertien Limburgse gemeenten

Leveranciers tonen hun kunnen in Genk

16 januari 2019 - Vijf bedrijven mochten gisteren op het Stadsplein in Genk tonen wat hun slimme camera's allemaal kunnen. Van de straatverlichting aansturen tot het op elkaar afstellen van verkeerslichten. Het aantal mogelijke toepassingen is groot. En dat is nodig ook, want veertien Limburgse gemeenten hebben zich intussen geëngageerd om zulke camera's te installeren.

Slimme camera's in veertien Limburgse gemeenten

Bouwplan voor de slimme regio Limburg

slim parkeren dankzij camera's

glasbreukdetectie dankzij slimme camera