Vernieuwde burgerapp voor de regio vanaf 2025: ruimer, slimmer, persoonlijk
De modale burger volgt onvermijdelijk de digitale snelweg op zijn smartphone

De technologische evoluties staan niet stil, en daardoor groeien ook de mogelijkheden tot dienstverlening voor en interactie met de burger. S-Lim biedt al sinds 2019 een burgerapplicatie aan: het lokaal bestuur in je broekzak met de Stadsapp. Die app wordt op vandaag door meer dan de helft van de Limburgse gemeente ingezet in hun communicatiemix. Vanaf 2025 zal er een grondig vernieuwde versie van de applicatie ter beschikking komen. De verbeteringen focussen op gebruikerservaring en personalisatie voor de gebruiker. Belangrijk: gemeentegrenzen worden overstegen voor een relevanter en breder bereik in de hele regio. ​  

One-stop-shop, met nog veel meer mogelijkheden  

De verouderde ‘OnzeStadsApp’ van Fairville is einde cyclus, waarop s-Lim de relevantie onderzocht om zelf een vernieuwde doorontwikkeling op poten te zetten. Er bleek massale appetijt vanuit de lokale besturen voor een verbeterde app, die veel meer gericht is op gemak en gebruikerservaring van de burger, mede door technologische innovatie mogelijk gemaakt (o.a. AI-toepassingen). 

De inhoud en principes van de grondig vernieuwde burgerapplicatie voor de regio werd tijdens het voorjaar 2024 mede vanuit een adviesgroep vanuit Limburgse lokale besturen bepaald, na enkele webinars en ideation workshops.  S-Lim zal instaan voor de ontwikkeling met de nodige technologische partners, en de lokale besturen zitten mee aan het stuur.  

We gaan het warm water niet opnieuw uitvinden: de app wordt een slimme hub met koppelingen met alle mogelijke bestaande platformen (o.a. MBP, e-Box, Limburg.net, UIT,  Hoplr,...), m.a.w.: we zorgen voor een centrale en vlotte vindbaarheid voor de burger.  

Focus op gebruikerservaring voor de burger 

Het doel van het initiatief is om een slimme app te ontwikkelen die een persoonlijke assistent vormt voor de burger. Door hem slimmer en persoonlijker te maken, kan zo’n app immers veel meer betekenen dan een sporadische loketfunctie voor administratieve zaken, die men slechts een aantal keren per jaar dient te vervullen.  

Door personalisatie van profiel en voorkeuren wordt relevante inhoud geautomatiseerd aangeboden. Door de app grensoverschrijdend te maken binnen de regio, kan een burger ook relevante info uit alle andere gemeenten ontvangen, bijvoorbeeld over de plekken waar men werkt, de kinderen naar school gaan, of de hobby’s plaatsvinden. Voor het lokaal bestuur vergroot het potentieel doelpubliek zo enorm.  

De gebruikerservaring wordt ontzettend verbeterd door slimme AI-toepassingen: bijvoorbeeld een automatische chatbot die meteen een bevredigend antwoord geeft op een concrete vraag. Ander voorbeeld: een melding doe je simpelweg door een foto te maken en op ‘verzenden’ te klikken; het algoritme doet de rest en geeft automatisch alle nodige info mee.  

Zo worden ook de inspanningen van de administratie en diensten van het lokaal bestuur geoptimaliseerd door automatisatie van processen.  

Kortom: voor lokale besturen die mee willen zijn op de digitale snelweg, die de modale burger onvermijdelijk al volgt op zijn smartphone: er is maar één oprit te nemen!  

Voor meer info over de vernieuwde burgerapp voor de regio: contacteer productmanager Silvio Caltabiano van s-Lim.  

Bouwplan voor de slimme regio Limburg

slim parkeren dankzij camera's

glasbreukdetectie dankzij slimme camera