Aan het woord: Lummen bekampt sluikstorten
Dashboard geeft dagelijkse inzichten

Het lokaal bestuur van Lummen maakte de beleidskeuze om actief in te zetten op sluikstorten en zwerfvuil. Daarbij doen ze beroep op s-Lim voor onder andere het gebruik van verplaatsbare camera’s, maar ook het inzichtelijk maken van de problematiek via het sluikstortdashboard dat in samenwerking met Limburg.net aan de lokale besturen in Limburg wordt aangeboden. Dit innovatieve systeem vergroot niet alleen het bewustzijn, maar het draagt ook effectief bij aan een schonere en aangenamere leefomgeving. Bernard Zwijzen, adjunct algemeen directeur van de gemeente Lummen, deelt zijn ervaringen.  

Citizen science: meldingen van de burger als belangrijke bron 

Het sluikstortdashboard van s-Lim en Limburg.net haalt zijn gegevens uit twee belangrijke bronnen. 

Onze betrokken burgers hebben de mogelijkheid om sluikstorten rechtstreeks als melding in te voeren via de app of de website van de gemeente. Dit betekent dat ze zelf een actieve rol spelen in het signaleren van problemen en het bijdragen aan een schonere omgeving. Achter de schermen is dus het meldingsysteem van de gemeente rechtstreeks gekoppeld aan dit dashboard.   

Daarnaast doet onze toegewijde zwerfvuilophaler ook vaststellingen op het terrein. Hij registreert deze bevindingen eveneens in het sluikstortdashboard via dezelfde gemeente-app. Zo ontstaat een nagenoeg compleet beeld van de situatie op het terrein.  

Door de koppeling met het interne werkordersysteem  krijgen we ook inzichtelijk hoeveel tijd het in beslag neemt om een opruimactie af te handelen. Ook een interessante KPI voor rapportering. 

Overzichtelijke heatmap en grafieken, ook in details 

De gegevens in het sluikstortdashboard worden op twee manieren weergegeven: 

Op een overzichtskaart zijn alle meldingen geografisch ingetekend. Hierdoor zijn hotspots van sluikstorten duidelijk zichtbaar. Bovendien kunnen we inzoomen op specifieke gebieden om meer details te verkrijgen over bepaalde locaties. 

Naast de heatmap kunnen we data ook in grafieken bekijken. Denk hierbij aan de evolutie van het aantal meldingen over een bepaalde periode, een overzicht van straten met het meeste aantal sluikstorten, en zelfs de aard van het gesluikstorte afval. Deze visuele weergave helpt ons om evoluties en patronen te herkennen en gerichte acties te ondernemen.  

Objectieve inzichten als aanleiding voor acties, evaluatie en bijsturing 

Het dashboard geeft dus inzicht in de hotspots in onze gemeente waar regelmatig sluikstorten voorkomen. Deze locaties verdienen extra aandacht, bijvoorbeeld door gerichte opruimacties of met handhaving door middel van verplaatsbare sluikstortcamera’s. Zo hebben we al heel wat GAS-boetes moeten uitschrijven.  

Verschillende soorten afval worden geregistreerd, waaronder klein gevaarlijk afval (KGA), afvalzakken, glas en zelfs grof huisvuil of meubilair. Dit inzicht helpt ons om specifieke problemen aan te pakken. 

Het dashboard stelt ons dus in staat om beleidsmatig actie te ondernemen op basis van trends en specifieke probleemgebieden, en om de impact van onze acties op te volgen. Zo kunnen we gericht acties plannen en bewustwording vergroten.  

Hier de link naar het Beleidsdashboard voor elk lokaal bestuur. 

Bouwplan voor de slimme regio Limburg

slim parkeren dankzij camera's

glasbreukdetectie dankzij slimme camera