Naar een slimme energietransitie
Aanbod elektriciteit + gas met datadiensten voor lokale besturen

De elektriciteits- en gascontracten voor de Limburgse lokale besturen lopen dit jaar ten einde. Het wordt dus tijd voor een nieuw contract, dat inspeelt op de noden van vandaag en vooral de komende legislatuur. Om de vlucht vooruit te kunnen nemen in de energietransitie, aan een stabiele prijs voor lange termijn, ontwikkelt s-Lim als aankoopcentrale een marktbevraging om aan de lokale besturen een alternatief te bieden. 

Stabiele budgettering voor lange termijn

In het maatschappelijk belang van de deelnemers in s-Lim DV, zullen wij tijdig een aanbod in de markt zetten, zodat een vlotte overgang vanaf 1/05/2025 mogelijk is.

Daarbij gaan we voor een vaste prijs voor elektriciteit (tussen cap-floor) voor een lange termijn (vb. 6 of 8 jaar). Dat moet de gemeenten voorspelbaarheid en zekerheid bieden, en ademruimte in de budgettering van de BBC.  

Wij zijn er sterk van overtuigd dat dit absoluut en wel degelijk mogelijk is aan een scherpe prijs door gebruik te maken een vernieuwend prijsconcept voor de openbare besturen. Daarbij is lokaal geproduceerde elektriciteit van eigen bodem de kern, en wordt een kliksysteem overbodig. Door risico’s te spreiden over lange termijn, kan dit in win-win voor klant en leverancier. 

Optimaal en écht gebruik maken van lokale wind en zon maakt ons zo fundamenteel onafhankelijk van de variabele klikmarkt.

+ flexibiliteit om investeringen te laten renderen in energietransitie

Daaraan inherent, zal het concept vanuit s-Lim ook nog eens alle mogelijkheden scheppen om actief het eigen kostenprofiel te gaan optimaliseren in de energietransitie, zowel naar verbruiken als eigen productie.  

Door eigen energieproductie (en injectie) en energiedelen op een kostenefficiënte manier mee in rekening te nemen in de prijsformule voor elektriciteit, kunnen onze onvermijdelijke investeringen in het eigen patrimonium ook werkelijk gaan renderen. Daarbij willen we ook mogelijk maken om flexibel aan de slag te gaan met de grootverbruikers. 

Ook voor aardgas zal de markt worden bevraagd.

 

Timing

Deze timing is vooropgesteld:

  • Publicatie marktbevraging tender: mei ’24                                                          (mits goedkeuring tender door onze RvB).
  • Gunning aan leverancier(s) elek + gas: zomer ’24                                             (onder voorbehoud van offertes).
  • Intekenen door lokale besturen op concreet aanbod: na gunning                     (onder voorbehoud van gunning).

Formeel beslissen om als lokaal bestuur in te stappen bij de gegunde leverancier zal dus in augustus/september/oktober mogelijk zijn, in bovenstaande planning.
Dit is ruim op tijd voor een nieuw energiecontract vanaf 01/01/2025.

 

Meer concreet nieuws aan de lokale besturen volgt snel.

 

Bouwplan voor de slimme regio Limburg

slim parkeren dankzij camera's

glasbreukdetectie dankzij slimme camera