Nieuwe voorzitter en ondervoorzitter
voor s-Lim

Onze Raad van Bestuur keurde op woensdag 6 maart ‘24 de (her)verdeling van enkele bestuurdersrollen goed binnen de huidige samenstelling van de raad.  
Wim Dries volgt in onderling overleg Raf Drieskens op als voorzitter van de Raad van Bestuur van s-Lim DV. Raf blijft uiteraard actief als bestuurder.  
Jasper Olaerts stelde zich kandidaat en werd dan ook aangeduid als ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van s-Lim DV. Voorheen werd deze rol nog niet ingevuld.  


Bestuurder Raf Drieskens: ‘Sinds de oprichting van s-Lim vanuit Fluvius, en eerder Inter-media, en Nuhma hebben we heel wat stappen gezet richting datagedreven beleid in de regio. 
De recente overgang naar dienstverlenende gemeente is voor mij een belangrijk element in een nauwere samenwerking met de lokale besturen. Ik ben trots en dankbaar voor het initiëren en op de rails zetten van s-Lim sedert 2017 en kijk uit naar het vervolg.' 

 
Voorzitter Wim Dries: ‘Ik neem graag dit jaar de fakkel als voorzitter van Raf over, omdat ik rotsvast geloof in de slimme regio, met toegevoegde waarde voor elk lokaal bestuur. 
Verstandig omgaan met onze data en slimme integraties van systemen, daar moeten we over waken. Samenwerken is daarin de enige weg.’  

 
Ondervoorzitter Jasper Olaerts: ‘De technologische mogelijkheden die s-Lim op dit moment voorziet, zijn zeer divers. We gaan er verder aan werken om die te matchen met de echte noden van lokale besturen. Voor mij is het belangrijk om die focus samen te bewaken, ten goede van alle Limburgse steden en gemeenten.’  


Bedankt, Raf, voor de jarenlange inzet als voorzitter!  

Wij wensen Wim en Jasper veel succes en bedanken hen alvast voor het engagement.  

Bouwplan voor de slimme regio Limburg

slim parkeren dankzij camera's

glasbreukdetectie dankzij slimme camera