Over s-Lim

S-Lim verenigt de Limburgse gemeenten om via samenwerking de regio te laten uitgroeien tot een smart region. Uitgaande van de noden van zowel landelijke als stedelijke besturen biedt s-Lim technologische en softwarematige toepassingen aan om de welvaart, het welzijn en de levenskwaliteit van de Limburgers te bevorderen.

Lees meer

Cruciale Be-Alert Informatie op Digitale Informatieborden bij S-Lim

Cruciale informatie op het openbaar domein

augustus 2023 - In deze steeds veranderende wereld van technologie en veiligheid is het van cruciaal belang om innovatieve oplossingen te omarmen die onze gemeenschap veiliger maken en beter informeren. Bij S-Lim zijn we verheugd om een opwindende ontwikkeling met jullie te delen, een ontwikkeling die de veiligheid verbetert dmv de naadloze integratie met het vertrouwde en effectieve BeAlert-platform.

Cruciale Be-Alert Informatie op Digitale Informatieborden bij S-Lim

s-Lim stelt volledig operationele en geijkte trajectcontroles ter beschikking voor een minimumtermijn van 6 jaar

december 2022 - Om de verkeersveiligheid in de steden en gemeenten te verhogen en de verkeersleefbaarheid te verbeteren, biedt s-Lim sinds enige tijd trajectcontroles aan. S-Lim gaat nu een stap verder in de ontzorging van steden en gemeenten en biedt deze oplossing ook als een end-to-end oplossing aan voor de lokale besturen, "Trajectcontrole as a service”.

s-Lim stelt volledig operationele en geijkte trajectcontroles ter beschikking voor een minimumtermijn van 6 jaar

Inzicht in energie met het s-Lim Data Portaal!

september 2022 – We bevinden ons in woelige tijden op het vlak van energievoorziening, het ene record na het andere wordt gebroken m.b.t. de prijzen voor gas en elektriciteit. Ook steden en gemeenten zijn er meer en meer bij gebaat om voluit voor de energietransitie te kiezen, weg van de fossiele brandstoffen. Niet enkel om minder afhankelijk te zijn van andere landen, maar ook om bij te dragen aan de oplossing voor de klimaatcrisis. Nuhma verzamelt reeds geruime tijd data over het verbruik van elektriciteit en de productie van hernieuwbare energie in Limburg. Deze data kan je raadplegen via het Data Portaal van s-Lim.

Inzicht in energie met het s-Lim Data Portaal!

Bouwplan voor de slimme regio Limburg

slim parkeren dankzij camera's

glasbreukdetectie dankzij slimme camera