Hoe Artificiële Intelligentie nu al oplossingen aanreikt voor de (Lim)burger
s-Lim inspireert de lokale besturen samen met Hogeschool UCLL

De toegevoegde waarde van Artificiële Intelligentie zal in grote mate bepaald worden door de slimheid waarmee mensen er zelf mee aan de slag zullen gaan.  
Dat is één van de grote conclusies na de inspiratieavond voor de Limburgse lokale besturen, die s-Lim samen met UCLL Research & Expertise op 20/06/2024 organiseerde in Hasselt. Een zestigal genodigden van over de ganse regio zijn nu weer helemaal mee in de technologische evoluties van het moment. S-Lim ondersteunt de steden en gemeenten daar verder in. ​ ​  

Eén van de buzzwords rond maatschappelijke ontwikkeling is ontegensprekelijk ‘Artificiële Intelligentie’. Het wordt door velen gezien als de nieuwe revolutie na het internet. Anderen signaleren een aantal valkuilen. Hoe dan ook, we krijgen er met z’n allen vroeg of laat mee te maken. AI gaat ons leven veranderen. 

Om ook de Limburgse lokale besturen mee op sleeptouw te nemen, organiseerde de intergemeentelijke samenwerking s-Lim DV in samenwerking met UCLL Research & Expertise een inspiratiesessie voor de geïnteresseerde vertegenwoordigers. 

‘De 10.912.956 Limburgse bomen hebben nu al elk een paspoort’   

Jan Neyens, directeur van s-Lim DV licht toe: ‘We nemen met s-Lim voor de lokale besturen de rol op van regisseur richting een Slimme Regio, die op basis van data haar beleid stuurt en uitvoert. De ontwikkelingen in AI zullen daarin onmiskenbaar een aantal grote stappen voorwaarts betekenen. Dat kan door het automatiseren van bepaalde nu-nog- tijdrovende handelingen en taken. Veelal gaat het om analyseren van allerhande databronnen: cijfers, teksten, beelden,... 

Bijvoorbeeld door lerende AI-modellen los te laten op luchtbeelden van gans Limburg, genereren we ontzettend waardevolle datasets. We hebben zo nu al een bomeninventaris van de regio: elk van de bijna 11 miljoen bomen kreeg een unieke ID met daarin de exacte geografische locatie en opmeetbare details van de boom. Met die objectieve data kan een lokaal beleid concreet aan de slag, ook dagdagelijks voor beheer en onderhoud. 

Daarnaast hernieuwen we, onder meer in samenwerking met expertisecentrum Digital Solutions van UCLL Research & Expertise, de burgerapp voor de regio tot app van de toekomst, bijvoorbeeld door er AI-toepassingen in te integreren. Denk dan aan een automatische chatbot, die burgers in een mum van tijd een relevant antwoord geeft op hun vraag. Bovendien wordt het ook mogelijk om met één foto meldingen te sturen over bijvoorbeeld een put in de weg of sluikstorten. Slimme algoritmes doen de rest. 

Op die manier ontstaan er ook weer extra mogelijkheden om meer bottom-up aan lokaal beleid te doen. Alles vertrekt vanuit de burger die nauw wordt betrokken, zeker wanneer de drempels tot co-creatie worden verlaagd dankzij technologie.’ 

Tijdswinst boeken en terug ruimte scheppen voor creativiteit en contact 

Michael Bauwens en Danny Volkaerts, onderzoekers bij UCLL Research & Expertise en expert in Generatieve AI, gaan verder:   

‘Voor lokale besturen is het een belangrijke doelstelling om een kwalitatieve dienstverlening aan de burger te kunnen leveren. Zeker daar loert AI om de hoek. De technologie kan immers een veelheid aan informatie snel bundelen én ook nog eens vereenvoudigd en begrijpelijk presenteren aan de burger, bijvoorbeeld via een app. Bovendien is zo’n app 24/24u beschikbaar voor iedereen. 

Met Generatieve AI gaan we ook bepaalde processen binnen organisaties kunnen vereenvoudigen. Dat levert vooral efficiëntiewinsten op, waardoor men veel meer met kernactiviteiten en inhoud kan bezig zijn. Dat maakt ook dat men meer ruimte krijgt voor creativiteit of meer persoonlijke contacten. Denk aan een personeelsdienst die veel tijd bespaart met opzoekwerk, of het opstellen van samenvattingen en verslagen. 

Belangrijk is om als organisatie of administratie zelf aan het stuur te blijven zitten, en de kernvraag te stellen: hoe kunnen we AI op een verantwoorde manier gaan inzetten voor oplossingen, zodat bepaalde noden en bezorgdheden worden ingevuld. 

We willen vandaag met deze inspiratiesessie ook graag de bal terugkaatsen naar lokale besturen, om samen mee te denken welke oplossingen relevant kunnen zijn, dankzij AI-technologie.’ 

Bouwplan voor de slimme regio Limburg

slim parkeren dankzij camera's

glasbreukdetectie dankzij slimme camera