Ontwikkeling van een Smart Regio Limburg 2030.

Alle bomen in één muisklik overzichtelijk

Digitale tweeling voor gans Limburg in ontwikkeling

februari 2024 - Samen met partner MyCSN en met de steun van Nuhma ontwikkelen we een unieke geospatiale datahub met unieke datalagen. Dit zal leiden tot een digitale tweeling van gans Limburg, met waardevolle en nuttige info voor het lokaal beleid op verschillende domeinen: klimaat (LEKP), GIS, beheer openbare ruimte, vergunningen, handhaving,...

Alle bomen in één muisklik overzichtelijk

Real-time inzichten verkeersveiligheid in de gemeente

Verkeersveiligheidsdashboard als dagelijkse tool

januari 2024 - Met een maandelijkse update van de ongevallenstatistieken van de Federale Politie Limburg bieden we elk lokaal bestuur inzicht in de verkeersveiligheid. In het dashboard, dat kosteloos ter beschikking staat, vind je zowel trends, evoluties en vergelijkingen, als detailinformatie over elk ongeval en de meest prangende knelpunten.

Real-time inzichten verkeersveiligheid in de gemeente

Data-inzichten gebruiken voor efficiënte keuzes? Dat kan voor elke gemeente vandaag al

Vernieuwde Limburgse samenwerking binnen s-Lim DV

december 2023 - De Limburgse gemeenten slaan andermaal de handen in elkaar voor een toekomstgericht, datagedreven beleid.Het intergemeentelijk samenwerkingsverband s-Lim neemt uitdrukkelijk de regisseursrol op om de gemeentes stap voor stap te begeleiden, als puzzelstukjes in de slimme regio Limburg. Op maandag 18 december '23 bekrachtigden de gemeentebesturen hun engagement tijdens de eerste buitengewone algemene vergadering van s-Lim.

Data-inzichten gebruiken voor efficiënte keuzes? Dat kan voor elke gemeente vandaag al

Bouwplan voor de slimme regio Limburg

slim parkeren dankzij camera's

glasbreukdetectie dankzij slimme camera