s-Lim heeft tot doel om Limburg te laten ontwikkelen tot een slimme regio. Hiertoe is een gedragen toekomstvisie nodig, deze wordt met diverse stakeholders uitgewerkt onder begeleiding van, Tomorrowlab. S-Lim wil tevens ook komen tot snelle concrete realisaties, hiertoe werd een roadmap opgesteld waarin quick wins werden geïdentificeerd en vervolgens worden uitgewerkt door s-Lim en de diverse stakeholders. In een slimme regio staan data centraal, het verzamelen, analyseren, verrijken,… en dit alles met oog voor privacy en veiligheid, dit gebeurt in de datahub.

1. Ontwikkeling van een smart regio Limburg 2030

Het doel van s-Lim is om een innovatief kader te scheppen waarin verschillende stakeholders met hun strategische bouwstenen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een Smart Regio Limburg 2030. S-Lim zelf doet dit hoofdzakelijk door technologie centraal aan te kopen voor Limburgse steden en gemeenten. Deze schaalvergroting maakt het mogelijk om innovatie op een gestandaardiseerde, efficiënte en goedkopere manier in Limburg te implementeren. Om deze technologieën vervolgens ook slim te maken, worden zowel bestaande als nieuwe technologieën uit verschillende domeinen gekoppeld aan een centrale datahub. Deze koppeling werkt kruisbestuivend door data uit verschillende domeinen op een slimme manier met elkaar te combineren en beschikbaar te stellen voor verschillende stakeholders.

Een regio kan je niet slim maken door enkel technologie aan te kopen, ze vervolgens te koppelen en de gecapteerde informatie ter beschikking te stellen van verschillende stakeholders. Technologie is slechts een ondersteunend middel, een bouwsteen, om een smart regio Limburg 2030 vorm te geven. De weg naar zo’n smart regio Limburg 2030 is een volledig proces. Naast s-Lim dienen ook andere stakeholders hun strategische bouwstenen hiervoor aan te reiken. S-Lim speelt in dit proces enkel de mediërende rol die andere stakeholders de toegang verleent tot slimme gegevens en hen hiermee in staat stelt om op data gebaseerde beslissingen te nemen.

Om dat gedeelde uitgangspunt te formuleren heeft s-Lim het initiatief genomen om de belangrijkste stakeholders uit de Triple Helix (overheden, academici en industrie) te bevragen en met elkaar in overleg te brengen. S-lim heeft het consultancy bedrijf Tomorrowlab de opdracht gegeven om dit proces te begeleiden. In eerste instantie heeft Tomorrowlab een kader van 5 focusthema’s bepaald om vervolgens per thema een specifiek toekomstbeeld te kunnen formuleren. Deze 5 thema’s zijn: Wendbare overheid, Economie, Mobiliteit, Veiligheid en Milieu.

Download de volledige beschrijving.

2. Uitvoeren van de roadmap

Een regio “verslimmen” kan via toepassingen in verschillende domeinen zoals mobiliteit, economie & toerisme, ecologie & milieu. Op basis van de noden van verschillende gemeenten werden diverse projecten geïdentificeerd. Hieronder vind u een overzicht van de toepassingen waarop s-Lim momenteel inzet.

3. Datahub

De data die voortvloeien uit diverse slimme toepassingen worden verzameld in de CSN datahub. Ook data van partners zoals kennisinstellingen, intercommunales, … worden hierin samengebracht. Op deze zogenaamde Big Data worden analyses uitgevoerd. Hieruit kunnen nieuwe noden geïdentificeerd worden en slimme toepassing ontstaan. Dit alles met het nodige respect voor datasecurity en privacy.

DVMS – Dynamisch verkeersmanagement systeem

Het dynamisch verkeersmanagementsysteem (DVMS) zorgt voor een vlotte sturing van de weggebruikers, dit door middel van vaste LED-schermen die de weggebruiker informeren. De sturing gebeurt op basis van verkeersdrukte, parkeerbezetting en andere mobiliteitsdata die via diverse sensoren en toepassingen verzameld worden.

AVMS – Audio video management systeem

Het audio video management systeem (AVMS) verzamelt beelden en geluid via camera’s en sensoren. Diverse toepassingen kunnen gebruik maken van deze data om bijvoorbeeld verkeersstromen in kaart te brengen, straatverlichting aan te sturen. Politiediensten kunnen anderzijds beroep op doen op de data om proactief acties te ondernemen of retroactief een onderzoek te voeren.

Digital Signage

Digitale informatieborden, voor binnen of buiten, informeren de burger over nieuwsfeiten, evenementen, het weer, opgewekte en verbruikte (groene) energie, visualisaties van data uit de datahub,… De schermen kunnen bij noodgevallen ook ingezet worden om burgers te waarschuwen en instructies te communiceren.

Nieuwe vacature: communicatie- en relatiebeheerder

3 september 2019 - We zoeken voor onmiddellijke indienstname een communicatie en relatiebeheerder. Bekijk de vacature en solliciteer via https://www.mercuriurval.com/en-be/Opportunity/?jobadid=59658&refno=BE-05231

Nieuwe vacature: communicatie- en relatiebeheerder

Steeds meer gemeenten zien én tellen u

20 april 2019 - Samen met Genk zullen weldra nog zeven andere gemeenten camera’s aankopen via het s-Limproject. De onderhandelingen zijn afgerond of zitten alleszins in een laatste fase. Op termijn zullen al die beelden in Hasselt bekeken en geanalyseerd worden.

Steeds meer gemeenten zien én tellen u

Slimme camera's in veertien Limburgse gemeenten

Leveranciers tonen hun kunnen in Genk

16 januari 2019 - Vijf bedrijven mochten gisteren op het Stadsplein in Genk tonen wat hun slimme camera's allemaal kunnen. Van de straatverlichting aansturen tot het op elkaar afstellen van verkeerslichten. Het aantal mogelijke toepassingen is groot. En dat is nodig ook, want veertien Limburgse gemeenten hebben zich intussen geëngageerd om zulke camera's te installeren.

Slimme camera's in veertien Limburgse gemeenten

Bouwplan voor de slimme regio Limburg

slim parkeren dankzij camera's

glasbreukdetectie dankzij slimme camera