s-Lim heeft tot doel om Limburg te laten ontwikkelen tot een slimme regio. Hiertoe is een gedragen toekomstvisie nodig, deze wordt met diverse stakeholders uitgewerkt onder begeleiding van, Tomorrowlab. S-Lim wil tevens ook komen tot snelle concrete realisaties, hiertoe werd een roadmap opgesteld waarin quick wins werden geïdentificeerd en vervolgens worden uitgewerkt door s-Lim en de diverse stakeholders. In een slimme regio staan data centraal, het verzamelen, analyseren, verrijken,… en dit alles met oog voor privacy en veiligheid, dit gebeurt in de datahub.

1. Ontwikkeling van een smart regio Limburg 2030

Het doel van s-Lim is om een innovatief kader te scheppen waarin verschillende stakeholders met hun strategische bouwstenen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een Smart Regio Limburg 2030. S-Lim zelf doet dit hoofdzakelijk door technologie centraal aan te kopen voor Limburgse steden en gemeenten. Deze schaalvergroting maakt het mogelijk om innovatie op een gestandaardiseerde, efficiënte en goedkopere manier in Limburg te implementeren. Om deze technologieën vervolgens ook slim te maken, worden zowel bestaande als nieuwe technologieën uit verschillende domeinen gekoppeld aan een centrale datahub. Deze koppeling werkt kruisbestuivend door data uit verschillende domeinen op een slimme manier met elkaar te combineren en beschikbaar te stellen voor verschillende stakeholders.

Een regio kan je niet slim maken door enkel technologie aan te kopen, ze vervolgens te koppelen en de gecapteerde informatie ter beschikking te stellen van verschillende stakeholders. Technologie is slechts een ondersteunend middel, een bouwsteen, om een smart regio Limburg 2030 vorm te geven. De weg naar zo’n smart regio Limburg 2030 is een volledig proces. Naast s-Lim dienen ook andere stakeholders hun strategische bouwstenen hiervoor aan te reiken. S-Lim speelt in dit proces enkel de mediërende rol die andere stakeholders de toegang verleent tot slimme gegevens en hen hiermee in staat stelt om op data gebaseerde beslissingen te nemen.

Om dat gedeelde uitgangspunt te formuleren heeft s-Lim het initiatief genomen om de belangrijkste stakeholders uit de Triple Helix (overheden, academici en industrie) te bevragen en met elkaar in overleg te brengen. S-lim heeft het consultancy bedrijf Tomorrowlab de opdracht gegeven om dit proces te begeleiden. In eerste instantie heeft Tomorrowlab een kader van 5 focusthema’s bepaald om vervolgens per thema een specifiek toekomstbeeld te kunnen formuleren. Deze 5 thema’s zijn: Wendbare overheid, Economie, Mobiliteit, Veiligheid en Milieu.

Download de volledige beschrijving.

2. Uitvoeren van de roadmap

Een regio “verslimmen” kan via toepassingen in verschillende domeinen zoals mobiliteit, economie & toerisme, ecologie & milieu. Op basis van de noden van verschillende gemeenten werden diverse projecten geïdentificeerd. Hieronder vind u een overzicht van de toepassingen waarop s-Lim momenteel inzet.

3. Datahub

De data die voortvloeien uit diverse slimme toepassingen worden verzameld in de CSN datahub. Ook data van partners zoals kennisinstellingen, intercommunales, … worden hierin samengebracht. Op deze zogenaamde Big Data worden analyses uitgevoerd. Hieruit kunnen nieuwe noden geïdentificeerd worden en slimme toepassing ontstaan. Dit alles met het nodige respect voor datasecurity en privacy.

DVMS – Dynamisch verkeersmanagement systeem

Het dynamisch verkeersmanagementsysteem (DVMS) zorgt voor een vlotte sturing van de weggebruikers, dit door middel van vaste LED-schermen die de weggebruiker informeren. De sturing gebeurt op basis van verkeersdrukte, parkeerbezetting en andere mobiliteitsdata die via diverse sensoren en toepassingen verzameld worden.

AVMS – Audio video management systeem

Het audio video management systeem (AVMS) verzamelt beelden en geluid via camera’s en sensoren. Diverse toepassingen kunnen gebruik maken van deze data om bijvoorbeeld verkeersstromen in kaart te brengen, straatverlichting aan te sturen. Politiediensten kunnen anderzijds beroep op doen op de data om proactief acties te ondernemen of retroactief een onderzoek te voeren.

Digital Signage

Digitale informatieborden, voor binnen of buiten, informeren de burger over nieuwsfeiten, evenementen, het weer, opgewekte en verbruikte (groene) energie, visualisaties van data uit de datahub,… De schermen kunnen bij noodgevallen ook ingezet worden om burgers te waarschuwen en instructies te communiceren.

Inzicht in energie met het s-Lim Data Portaal!

Hasselt: september 2022 – We bevinden ons in woelige tijden op het vlak van energievoorziening, het ene record na het andere wordt gebroken m.b.t. de prijzen voor gas en elektriciteit. Ook steden en gemeenten zijn er meer en meer bij gebaat om voluit voor de energietransitie te kiezen, weg van de fossiele brandstoffen. Niet enkel om minder afhankelijk te zijn van andere landen, maar ook om bij te dragen aan de oplossing voor de klimaatcrisis. Nuhma verzamelt reeds geruime tijd data over het verbruik van elektriciteit en de productie van hernieuwbare energie in Limburg. Deze data kan je raadplegen via het Data Portaal van s-Lim.

Inzicht in energie met het s-Lim Data Portaal!

Google Maps voor Limburg, maar dan handiger in gebruik

SLIMME KAART IN APP

HBvL 24 december 2021 - Vanaf begin volgend jaar kunnen Limburgse gemeenten starten met een slimme kaart in hun stadsapp. Vol met informatie over mobiliteit, milieu, veiligheid en toerisme in heel Limburg. “Een soort Google Maps voor Limburg, maar dan handiger in gebruik”, zegt directeur Jan Neyens van s-Lim.

Google Maps voor Limburg, maar dan handiger in gebruik

s-Lim lanceert de Slimme Kaart

Data voor de burger

Op 19 november jl. werd tijdens het event van s-Lim “Datagedreven lokaal beleid in de praktijk” de nieuwe GIS-applicatie voor burgers, de Slimme Kaart, voorgesteld.

s-Lim lanceert de Slimme Kaart

Gratis slimme informatieschermen

Bouwplan voor de slimme regio Limburg

slim parkeren dankzij camera's

glasbreukdetectie dankzij slimme camera