s-Lim lanceert handige app voor gemeentebesturen
Efficiënte communicatie naar en van de burgers

4 december 2019 - Gemeentebesturen willen hun inwoners snel en correct informeren. Vaak gebeurt dat via de traditionele kanalen als een magazine, website, sociale media. Maar nu is ook de smartphone aan een opmars bezig: snel via de smartphone info opvragen of doorgestuurd krijgen, een betaling uitvoeren, een foto bezorgen… het kan allemaal. s-Lim lanceert nu een app voor gemeentebesturen om snel en eenvoudig twee-richtingscommunicatie van en naar de burger te faciliteren.

s-Lim verenigt de Limburgse gemeenten en wil van Limburg een slimme regio maken. Daarom biedt s-Lim aan de verschillende lokale besturen toepassingen (tools) aan op het vlak van technologie en software en wordt daardoor het leven van de inwoners veiliger, aangenamer, moderner en meer comfortabel. 

In 2018 werd eerst het product “slim verkeersmanagement” gelanceerd ter ondersteuning van het mobiliteitsbeleid van steden en gemeenten. Vervolgens werkte s-Lim een aanbod uit voor het plaatsen van camera’s, sensoren en digitale communicatieschermen. Alle bestaande producten zijn intussen met elkaar geconnecteerd en kunnen zo specifieke slimme oplossingen vormen over de domeinen van mobiliteit, veiligheid en communicatie heen.  

De StadsApp

“Als burger worden wij overspoeld met informatie vanuit alle kanten. Voor gemeentebesturen is het dan ook niet eenvoudig om via eigen kanalen hun informatie correct en snel naar hun eigen inwoners te sturen en omgekeerd, ook informatie en vragen van burgers terug te laten vloeien naar het beleid”, aldus directeur Jan Neyens van s-Lim.

Vermits de smartphone hoe langer hoe meer gebruikt wordt als een handig middel om te communiceren, is nu een app uitgewerkt en verfijnd, die heel wat mogelijkheden biedt om correct en snel informatie over te brengen. Deze StadsApp heeft 4 pijlers: het is een toegang tot gemeentelijke diensten, een informatiekanaal naar de burger, een ondersteuning voor handelaars en verenigingen en tot slot een middel om te communiceren met intercommunales en andere diensten.

Praktisch

Waarvoor kan de nieuwe app gebruikt worden? 

  • Vooreerst kunnen burgers rechtstreeks met de gemeente communiceren, waarbij men allerlei meldingen en klachten kan overmaken of officiële attesten of afschriften rechtstreeks kan opvragen en ontvangen. 
  • Verder krijgen de inwoners en bezoekers info van de gemeente over verschillende onderwerpen: verkeer, gemeentelijke info, evenementen. Dat kan zelfs gaan tot wat er per straat en wijk gebeurt.
  • Ten derde kunnen handelaars en verenigingen een eigen pagina krijgen om zich voor te stellen en activiteiten aan te kondigen. Zelfs een e-shop kan worden opgezet.
  • Tot slot kan deze app verbinding maken met andere intercommunales. Zo bestaat er nu reeds een koppeling met de afvalkalender van Limburg.net en ontvangen burgers herinneringen wanneer bepaalde afvalfracties aan de straat gezet kunnen worden. In de toekomst worden dergelijke koppelingen verder uitgebreid. 

Verdere uitbouw

De slimme gemeente wil zijn inwoners zo goed en correct mogelijk informeren en daarvoor biedt deze app heel wat mogelijkheden. Bovendien ontzorgt s-Lim de gemeentes door te waken over de juiste toepassing van de privacy-wetgeving.  

“Komt daar nog bij dat er naar de toekomst toe nog tal van nieuwe mogelijke toepassingen zijn, nieuwe systemen die kunnen worden aangekoppeld of geïntegreerd, waardoor de communicatie nog efficiënter verloopt. Denk aan info over parkeerplaatsen bijvoorbeeld. 

Op die manier wordt deze StadsApp dé toegangspoort van de burger tot de slimme gemeente in de slimme regio Limburg”, aldus directeur Neyens.

Vandaag kregen de Limburgse gemeentebesturen tijdens een infovergadering toelichting bij de mogelijkheden van deze app. Die bestaat al een paar jaar en wordt ook al in enkele gemeenten gebruikt. Maar nu wordt hij ook gekoppeld aan het netwerk van s-Lim en kan er dus nog meer informatie op een betrouwbare manier toegankelijk gemaakt worden. Er ontstaan ook tal van schaalvoordelen: koppelingen met back-office toepassingen van de gemeenten dienen bijvoorbeeld niet telkens opnieuw ontwikkeld te worden. Als een gemeente zich inschrijft voor dit project, kan de app op vrij korte termijn (een 8-tal weken) lokaal uitgerold worden.

 
 
 
 
 

Bouwplan voor de slimme regio Limburg

slim parkeren dankzij camera's

glasbreukdetectie dankzij slimme camera