s-Lim lanceert de slimme verplaatsbare camera voor lokale besturen

Op 23, 24 en 25 november vond de lancering van de slimme verplaatsbare camera plaats. Deze verplaatsbare camera kan door lokale besturen ingezet worden om hun bij te staan in een adequaat veiligheids- en overlastbeleid.

Het is de bedoeling om deze verplaatsbare camera op locaties met een sluikstort- of zwerfvuilproblematiek te installeren of op locaties met overlast. De camera kan op deze locaties repressief ingezet worden maar ook preventief om zo een ontradend effect te creëren.

Hoe wordt de verplaatsbare camera gebruikt?

De camera beschikt over intelligentie die het mogelijk maakt om op een eenvoudige manier beelden te bekijken.

  • In eerste instantie neemt de camera op het lokale geheugen continu beelden op. Bijkomend kan intelligentie op de camera geconfigureerd worden om ‘events’ te registreren zoals bij achtergelaten objecten of door lijnoverschrijding. Door deze ingebouwde intelligentie is het niet nodig alle beelden van de camera te downloaden over 4G maar kan de bevoegde persoon zich beperken tot het bekijken van enkel die beelden waarvoor een “event” geregistreerd is. Dit betekent een grote tijdsbesparing voor de bevoegde persoon alsook een verminderd dataverbruik.                                    
  • Datacommunicatie blijft een belangrijke factor. Door een optimale configuratie van de camera en de opslag van enkel de benodigde beelden wordt het dataverbruik over 4G beperkt.

De camera is uitgerust met een interne herlaadbare batterij waarmee de camera op de openbare verlichting kan aangesloten worden. Omdat de camera veelal zal ingezet worden op afgelegen locaties bestaat ook de mogelijkheid om de camera bijkomend met een externe herlaadbare batterij uit te rusten. Wanneer er een permanente voeding aanwezig is, kan de camera op de voeding aangesloten worden.

Een online beheertool geeft een overzicht van alle aangekochte verplaatsbare camera’s en de status van zowel camera als batterij. Ook het instellen en configureren van de camera kan via deze beheertool.

Voor de verplaatsingen van de camera bestaat de mogelijkheid om een abonnementsformule af te sluiten met de leverancier. Anderzijds kunnen lokale besturen die dit wensen verplaatsingen van de camera in eigen beheer uitvoeren.

De verplaatsbare camera is een onderdeel van het ecosysteem slimme regio Limburg

Deze oplossing past volledig in het ecosysteem van de slimme regio Limburg. Net zoals de vaste camera’s is de verplaatsbare camera geen stand-alone systeem maar wordt deze camera gekoppeld op het Centrale BeheerSysteem (CBS) van s-Lim.

Gemachtigde personen van gemeenten of politie kunnen via dit CBS de beelden van op afstand bekijken zodat er geen fysieke verplaatsingen nodig zijn om een SD-kaart uit de camera te halen.  Door te koppelen op het CBS kunnen meerdere gebruikers van gemeenten of politie tegelijkertijd de beelden centraal raadplegen.

Doorontwikkelingen

In samenwerking met steden en gemeenten worden nog tal van andere toepassingen onderzocht zoals bijvoorbeeld het registreren van zwaar verkeer in schoolomgevingen.

Steden en gemeenten die niet op het lanceringsevent aanwezig waren, maar die toch interesse hebben in het aanbod van de verplaatsbare camera en meer informatie wensen kunnen contact opnemen met de Communicatie- en Relatiebeheerder van s-Lim, mevrouw Liesbet Beusen. (liesbet.beusen@s-lim.be)

Bouwplan voor de slimme regio Limburg

slim parkeren dankzij camera's

glasbreukdetectie dankzij slimme camera