Inzicht in energie met het s-Lim Data Portaal!

september 2022 – We bevinden ons in woelige tijden op het vlak van energievoorziening, het ene record na het andere wordt gebroken m.b.t. de prijzen voor gas en elektriciteit. Ook steden en gemeenten zijn er meer en meer bij gebaat om voluit voor de energietransitie te kiezen, weg van de fossiele brandstoffen. Niet enkel om minder afhankelijk te zijn van andere landen, maar ook om bij te dragen aan de oplossing voor de klimaatcrisis. Nuhma verzamelt reeds geruime tijd data over het verbruik van elektriciteit en de productie van hernieuwbare energie in Limburg. Deze data kan je raadplegen via het Data Portaal van s-Lim.

In het Data Portaal kan je de productie en het verbruik van elektriciteit op het grondgebied van de eigen gemeente vinden. Het verbruik en productie betreft dit van de gemeentediensten, alle burgers en de bedrijven samen die aangesloten zijn op het laag- en middenspanningsnet. De productie van hernieuwbare elektriciteit is opgedeeld per bron zoals zon (pv-panelen), wind, biomassa,…. De data wordt real-time getoond (per categorie) als een evolutie doorheen de dag en ook als historische data van de voorbije 30 dagen of laatste maanden.

Maar hoe ga je hier nu concreet mee aan de slag als gemeente? Een project manager bij Nuhma, legt uit:

“Het Data Portaal van s-Lim stelt gemeenten in staat om de impact van energiebesparende maatregelen en investeringen in hernieuwbare energie te meten dankzij de beschikbare maandgegevens. In de grafiek “Herkomst elektriciteit - Laatste maanden” kan je bijvoorbeeld filteren op de categorie “Geïmporteerd” om de evolutie van geïmporteerde elektriciteit in je gemeente op te volgen. Investeringen in hernieuwbare energie en energiebesparende maatregelen zouden moeten resulteren in een daling van de geïmporteerde elektriciteit.”

Bovendien maakt het Data Portaal vergelijkingen met groepen van gelijkaardige gemeentes mogelijk. Gemeentes stellen zich de vraag of ze meer of minder energie verbruiken dan gelijkaardige gemeentes en hoe goed ze scoren op het aandeel lokaal hernieuwbare energie in hun elektriciteitsverbruik. Door in de grafiek “Herkomst elektriciteit - Laatste maanden” te  filteren op “Groene energie” en de vergelijking te maken met een peergroep, bijvoorbeeld op basis van de grootte van de gemeente, kan de gemeente onmiddellijk zien hoe goed ze scoort op de productie van lokaal hernieuwbare energie en of bijkomende investeringen wenselijk zouden zijn.

Via laatstgenoemde grafiek kunnen gemeenten ook hun totale elektriciteitsverbruik van maand tot maand opvolgen en vergelijken met hun peergroepen. Dit kan door te filteren op “Alle energiebronnen”.

Door gebruik te maken van het s-Lim Data Portaal kunnen gemeenten dus nuttige inzichten verwerven over het elektriciteitsverbruik en de lokale productie van hernieuwbare energie op hun grondgebied en op basis daarvan hun energiebeleid (bij)sturen. Tevens kan de data ook aangewend worden om burgers te informeren of sensibiliseren. Dit kan door het inzetten van eigen sensibiliseringscampagnes maar ook door gebruik te maken van de datavisualisaties voor burgers op digitale schermen die Nuhma specifiek hiervoor ontwikkeld heeft. Deze visualisaties zijn beschikbaar voor alle “Digital Signage” schermen die via s-Lim geplaatst werden.

Aan de slag gaan? Het s-Lim Data Portaal is bereikbaar via http://dataportaal.s-lim.be en is toegankelijk voor medewerkers van de Limburgse steden en gemeenten. Inloggen kan via Gebruikersbeheer Vlaanderen. Heb je nog geen toegang? Dit kan je eenvoudig aanvragen via de groene knop “Toegang vragen” op het welkomscherm. De inzichten over energie vind je in het data domein “Energie”.

Voor vragen, ideeën of suggesties kan je steeds terecht bij s-Lim,via dataportaal@s-lim.be.

Bouwplan voor de slimme regio Limburg

slim parkeren dankzij camera's

glasbreukdetectie dankzij slimme camera