Data-inzichten gebruiken voor efficiënte keuzes? Dat kan voor elke gemeente vandaag al
Vernieuwde Limburgse samenwerking binnen s-Lim DV

De Limburgse gemeenten slaan andermaal de handen in elkaar voor een toekomstgericht, datagedreven beleid.Het intergemeentelijk samenwerkingsverband s-Lim neemt uitdrukkelijk de regisseursrol op om de gemeentes stap voor stap te begeleiden, als puzzelstukjes in de slimme regio Limburg. Op maandag 18 december '23 bekrachtigden de gemeentebesturen hun engagement tijdens de eerste buitengewone algemene vergadering van s-Lim.  
 
Iedereen kent de intergemeentelijke samenwerkingen voor rioolbeheer, energienetbeheer, afvalverwerking, hulpverlening, zorg, enzovoort. Het is vanzelfsprekend dat de krachten worden gebundeld, om schaalvoordelen te bekomen en specifieke expertises beter te benutten.
 
Voor een andere basisvoorziening, namelijk ‘datagedreven beleid’, bekrachtigden de Limburgse lokale besturen nu ook hun samenwerkingsverband.
De dienstverlenende vereniging s-Lim verenigt zo de 42 Limburgse lokale besturen richting een slimme regio Limburg.  
 
 

‘Data’, wasda? 

Al gaat het om het verbeteren van de verkeersveiligheid, het aanpakken van hardnekkige sluikstortlocaties, het beheren van de bomen en de verharde oppervlakten in de gemeente, het digitaal communiceren met burgers het inzichtelijk maken van energieverbruiken en lokale hernieuwbare productie,... . 
 
Het ecosysteem van datagedreven beleid kent brede tentakels, soms voor de hand liggend, vaak iets minder zichtbaar.  
 
De kracht schuilt in het combineren van verschillende actuele datastromen en -lagen; metingen, tellingen, beelden waarop ook slimme software (AI) wordt losgelaten,...
En ook de actieve input van de burger wordt meegenomen, bijvoorbeeld de meldingen die gebeuren bij een gemeente.  
 
“Wij brengen tientallen, zoniet honderden, datastromen samen op ons centraal Limburgs dataplatform. Daar zorgen we eerst voor kwalitatieve data; de ballast eruit, de kern versterkt. Dankzij vernuftige connecties en kruisbestuivingen creëren we inzichten: niet enkel op gemeentelijke niveau, maar ook over de gemeentegrenzen heen.
Net dat biedt ook de meerwaarde aan lokale besturen om te benchmarken, en na te gaan waar nog kansen liggen, “ aldus Jan Neyens, directeur van s-Lim. 
 
 

Inzichtelijke dashboards: meten is weten 

Raf Drieskens, voorzitter van s-Lim, geeft een concreet voorbeeld: “Sluikstorten staat samen met verkeersonveiligheid bovenaan het lijstje met grootste ongenoegens van de burger. Als je als lokaal bestuur nu zeer gericht mensen en middelen kan gaan inzetten op bepaalde hotspots, kan je dat probleem efficiënt gaan aanpakken. Maar hoe? Het ‘Sluikstort Dashboard’ maakt heel handig én in realtime inzichtelijk: welke plekken in de gemeenten zijn op dit moment problematisch, welke ingrepen op ander locaties hadden welk effect, waar is bijsturing nodig? De input uit mobiele camera’s op het terrein en meldingen van de burgers via de stadsapp, zijn enorm waardevolle data.  
 
De keuzes liggen nog steeds bij het beleid, maar de feiten zijn glashelder.
Er kan onderbouwd worden bijgestuurd, en ook nog eens transparant over gecommuniceerd met de burger;
dat is de kern van datagedreven beleid.”   
 

Tools voor energie- en klimaatdoelstellingen 

Niet elke gemeente kan op dezelfde snelheid bezig kan zijn met datagedreven beleid. Om ervoor te zorgen dat elk lokaal bestuur de kans krijgt om toch het wagonnetje aan te haken, is er s-Lim. 
 
“s-Lim maakt het voor elke gemeente mogelijk om de vlucht vooruit te nemen, op een laagdrempelige manier. Bijvoorbeeld naar klimaat- en energievereisten liggen er nu al heel wat uitdagingen op tafel vanuit hogere overheden. En terecht, de tijd dringt. Een lokaal bestuur moet nu eenmaal mee goede voorbeeld geven. De energietransitie, ontharding en bomenbeleid staan bij ons dus hoog de agenda, net zoals bij hogere overheden,” aldus Jan Neyens. 
 
“De Geo toepassing voor bomenbeheer die we via technologiebedrijf MyCSN kunnen aanbieden, is uniek. Door zeer hoogwaardig eigen beeldmateriaal vanuit de lucht en 360° vanop het openbaar domein te combineren met verschillende datalagen creëren we een actuele digitale tweeling van gans Limburg. Van elke boom in Limburg kennen we dus de zeer gedetailleerde metrische gegevens: de stamdikte, hoogte, schaduwzones, kruingrootte,.. En dus ook de CO2 opname, wat relevant is voor de klimaatdoelstellingen.
 
Door die data te koppelen aan bepaalde software kan de planning van het dagdagelijkse bomenbeheer voor de groendienst geautomatiseerd. En met de beelden kunnen nog verschillende andere deskundigen binnen de gemeente aan de slag.” aldus Raf Drieskens.  
 
Limburgse lokale besturen kunnen via s-Lim nog minstens tot eind 2024 kosteloos gebruik maken van de MyCSN Geo toepassing. 

Bouwplan voor de slimme regio Limburg

slim parkeren dankzij camera's

glasbreukdetectie dankzij slimme camera