Real-time inzichten verkeersveiligheid in de gemeente
Verkeersveiligheidsdashboard als dagelijkse tool

Met een maandelijkse update van de ongevallenstatistieken van de Federale Politie Limburg bieden we elk lokaal bestuur inzicht in de verkeersveiligheid. In het dashboard, dat kosteloos ter beschikking staat, vind je zowel trends, evoluties en vergelijkingen, als detailinformatie over elk ongeval en de meest prangende knelpunten. 

 

 

Voor alle 42 deelnemende gemeenten stellen wij een beleidsdashboard ter beschikking in het s-Lim data portaal,

met daarin inzichten rond thema's zoals energie, sluikstorten, verkeersvlotheid, stadsapp-gebruik,...

 

Ook een Verkeersveiligheidsdashboard vind je daar sinds midden '23 terug.

 

 

Deze waardevolle tool maakt zowel op beleidsniveau (evoluties, trends) als op detailniveau (locaties, letsels) de verkeersongevallen in uw gemeente inzichtelijk.

Dat gebeurt op basis van actuele ongevallencijfers van de Federale Politie (maandelijkse update).

 

Een solide instrument voor het lokaal mobiliteitsbeleid, dus.  

 

Deze tool staat kosteloos ter beschikking voor de lokale besturen; voor zowel beleidsmakers als mobiliteitsexperten. 

 

 

Op het Vlaams Congres Verkeersveiligheid

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde nodigde ons alvast uit om de toegevoegde waarde van dit unieke Verkeersveiligheidsdashboard ook te presenteren op het Vlaams Congres Verkeersveiligheid op 12 maart '24 in Kortrijk. Van harte uitgenodigd.

 

 

Meer weten?

Onlangs verstuurden we een korte bevraging naar de gemeentebesturen om te peilen naar de ervaringen met het Verkeersveiligheidsdashboard.

Binnenkort meer nieuws over die inzichten. 

 

Bevraging niet ontvangen of andere vragen? 

Contacteer geert.thoelen@s-lim.be voor meer info. 

 

Bouwplan voor de slimme regio Limburg

slim parkeren dankzij camera's

glasbreukdetectie dankzij slimme camera